Våra tjänster

 

Vi erbjuder service- och omvårdnadsinsatser för ditt välmående och din trygghet

För oss är det viktigaste i vårt arbete att se till att dina önskemål och hjälpbehov blir tillfredsställda. Vårt arbetssätt genomsyras av helhetssyn och ett genuint engagemang för dig och din situation. Vi arbetar på ett förebyggande sätt för att du ska må bra. Individuellt bemötande, största respekt och integritet är också en viktig del i vårt arbete.

Hemtjänst

Vi kan erbjuda dig alla de service- och omsorgstjänster som du fått beviljat i ditt biståndsbeslut. Vi ser alltid till att dina insatser är så personligt utformad så möjligt.

Exempel på servicetjänster är: städning, tvätt, handling och promenader.

Exempel på omvårdnadstjänster är: hjälp med din personliga hygien, hjälp med klädsel och förflyttningar i hemmet.

Om vi märker att du behöver hjälp utifrån, till exempel med att beställa en tid hos en läkare eller annan service, ser vi alltid till att hjälpa till. Det är en del i den personliga omsorgen som vi erbjuder. Vi ser dina behov och försöker på bästa sätt tillgodose dessa. Det ger en trygghet för dig som kund.

Medicinering

Vi kan hjälpa dig med din medicinering enligt gällande beslut om delegering.

Tilläggstjänster

Önskar du mer eller annan hjälp utöver biståndsbeslutet kan du köpa till tjänster direkt av oss på Adonis. Vi kan även förmedla kontakter till andra tjänster. Prata med oss så hittar vi en bra lösning.

Vårt arbete utgår från dina behov

Det kan vara svårt att hålla ihop och planera alla kontakter när man är äldre, därför hjälper vi dig att planera dagarna på bästa sätt. Vi ser till att du blir informerad och förberedd inför till olika aktiviteter, eventuella besök hos läkare, distriktssköterska, fotvård, frisör med mera. Vi erbjuder även ledsagning till aktiviteter. Vi eftersträvar att kontakten med dina närstående, anhöriga, god man eller kontaktperson ska bli så bra som möjligt. Samverkan är viktigt för oss. 

Närstående

Varje kommun har en person som man kan vända sig till om man vårdar eller hjälper en närstående, då det kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Många känner stort behov av att få prata med någon. Därför hjälper vi till med kontakt till anhörigstöd.

Kontinuitet

Då vi är ett relativt litet hemtjänstföretag med få anställda är det lätt för oss att hålla hög kontinuitet. Du träffar aldrig mer än tre till fyra personer. Ofta är det en och samma person som besöker dig. Alla på Adonis är insatta och känner våra kunder väl, vilket innebär att du som kund blir väl omhändertagna och känner dig trygg med oss.

Kontaktperson

Du kommer att få en kontaktperson som är en sammanhållande länk mellan dig och oss på Adonis, samt med dina närstående, distriktssköterska, husläkare, rehabiliteringspersonal och andra personer som är involverade i ditt liv.

Genomförandeplan

Hemma hos dig förvarar vi en pärm med all viktig information som rör din hemtjänst. I pärmen hittar du bland annat din genomförandeplan där vi skriver ner vilka hemtjänstinsatser du blivit beviljad och på vilket sätt du vill att din hemtjänst ska utföras.

Dokumentation

Vi följer Stockholm stads riktlinjer för hur vi dokumenterar vårt arbete.

Hemma hos dig kommer vi att förvara en mapp, lättillgänglig för dig och hemhjälpen, med telefonnummer till dina viktigaste kontakter, samt kontaktuppgifter till dina kontakter på Adonis. 

Mat

Om du i ditt biståndsbeslut blivit beviljad mat kan vi antingen handla livsmedel och laga mat hemma hos dig, eller erbjuda färdiga matlådor levererade från en närliggande restaurang eller livsmedelsbutik.

Vår personal är utbildad inom mat och matlagning. Vi har medarbetare som deltagit vid utbildningar som ”Mat och måltid i fokus” via Äldrecentrum, ”Måltidssituation vid demenssjukdom” och hur man dukar för olika situationer. Alla dessa kunskaper delas sedan med övriga medarbetare. Samtliga våra undersköterskor har dessutom genomgått en grundutbildning i matkunskap som en del av sin utbildning.

 

Vi är lyhörda för dina specifika behov och vårt mål är att tillgodose dessa.