Vi på Adonis Omsorg AB

Kvalitet, yrkesstolthet, flexibilitet, empati och kontinuitet är viktiga ledord för oss. Företaget är grundat på innovation och realism med en humanistisk värdegrund.

Vår vision har utvecklats genom alla år i mötet mellan medarbetare och vårdtagare. Vi är lyhörda för vårdtagarens specifika önskemål och behov. Samverkan mellan kund, vårt företag, närstående och primärvården är viktigt för kundens välbefinnande och har stort inflytande i vårt arbete.

Hos oss jobbar en lyhörd, flerspråkig personal som arbetat länge med service- och omvårdnad. Här går personalen kontinuerligt på utbildning och uppdaterar våra kunskaper i vård och omsorg. Vi lägger stor vikt på professionalism, bemötande och kvalitet i vårt arbete.

Vi är ett mindre hemtjänstföretag med erfarna medarbetare och ett stort engagemang för dig som kund. Arbetet leds av vår verksamhetschef och samordnare. Alla våra anställda är utbildade undersköterskor och vårdbiträden och har flera års erfarenhet av att jobba inom äldrevården och hemtjänst.