Adonis Omsorg AB

Adonis omsorg är ett företag som erbjuder hemtjänst till personer i Stockholm med ett beviljat hemtjänstbeslut. Vi är ett mindre hemtjänstföretag vilket gör att vi kan erbjuda dig en mer personlig hemtjänst där det ofta är samma person som besöker dig. På så sätt lär du känna oss och vi dig och vet hur du vill ha din hemtjänst utförd och vilka dina speciella behov är.

Vi försöker alltid tillgodose våra kunders önskemål. Därför erbjuder även hushållsnära tjänster som du kan köpa, om känner att ditt biståndsbeslut inte räcker ditt behov av hemtjänstinsatser.

Väljer du oss som din hemtjänstutförare, kontaktar vi dig för ett hembesök där vi går igenom dina insatser och tillsammans lägger vi upp en personlig genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet från din handläggare. Du kommer att få en kontaktperson som är din sammanhållande länk mellan dig och hemtjänstföretaget, samt med dina närstående, distriktssköterska med flera.

Vår kunskap, vårt bemötande och genuina intresse för ditt bästa ger trygghet till dig. För oss är det viktigaste att se till att dina önskemål och att dina hjälpbehov blir tillfredsställda. Vi arbetar på ett förbyggande sätt för att du ska må bra. Individuellt bemötande, största respekt och integritet är också en viktig del i vårt arbete.

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2016.

Vad säger kunderna?

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål.

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra.

Känner sig trygg hemma med hemtjänst.