Hem – Välkommen

Adonis omsorg är ett företag som erbjuder hemtjänst till personer i Stockholm med ett beviljat hemtjänstbeslut. Vi är ett mindre hemtjänstföretag vilket gör att vi kan erbjuda dig en mer personlig hemtjänst där det ofta är samma person som besöker dig. På så sätt lär du känna oss och vi dig och vet hur du vill ha din hemtjänst utförd och vilka dina speciella behov är.

Vi försöker alltid tillgodose våra kunders önskemål. Därför erbjuder även hushållsnära tjänster som du kan köpa, om känner att ditt biståndsbeslut inte räcker ditt behov av hemtjänstinsatser.

Väljer du oss som din hemtjänstutförare, kontaktar vi dig för ett hembesök där vi går igenom dina insatser och tillsammans lägger vi upp en personlig genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet från din handläggare. Du kommer att få en kontaktperson som är en sammanhållande länk mellan dig och hemtjänstföretaget, dina närstående, samt distriktssköterska med flera.

Vår kunskap, vårt bemötande och genuina intresse för ditt bästa ger dig trygghet. För oss är det viktigaste att se till att dina önskemål och att dina hjälpbehov blir tillfredsställda. Vi arbetar på ett förebyggande sätt för att du ska må bra. Individuellt bemötande, största respekt och integritet är också en viktig del i vårt arbete.